El que fem Serveis

 

e)mission ofereix un servei integrat de mesura, reducció, compensació i comunicació de les emissions de GEH. Es tracta d’un procés que s'estructura en 4 fases:
 

 

 • Mesura: es calcula la petjada de carboni temporal de les activitats o productes seguint les metodologies internacionals de major prestigi. 


 

 • Reducció: es defineix una estratègia coherent, factible i fàcil d'implementar per a la reducció d’emissions i disminuir la petjada en carboni de forma progressiva en el temps. 


 

 • Compensació d'emissions: es compensen les emissions de GEH inevitables a través de la compra de crèdits d’alta qualitat procedents de projectes que redueixen emissions, es tracta dels VERs (Verified Emission Reductions). 


 

 • Comunicació: s’assessora a clients a comunicar i a posicionar-se en l’acció contra el canvi climàtic. 

Mesura

Per mesurar les emissions de carboni (també conegudes com a petjada de carboni o footprinting) s'utilitzen les metodologies en el marc dels manuals de referència següents:

 

 • IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas inventorio, elaborat pel Panell Intergovernamental pel Canvi Climàtic,

 

 • The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard, elaborat pel World Business Council for Sustainable Development,

 

 • ISO 14064-1:2006 Gasos d'efecte hivernacle - Part 1: Especificacions i directrius a nivell d'organització per a la quantificació i notificació de les emissions i absorcions de gasos d'efecte hivernacle, elaborat per International Organization for Standardization.

 

Per a les mesures utilitzem dades nacionals, constantment  actualitzades, procedents de fonts oficials de cada país on s’actua garantint el factor de carboni més adequat. A e)mission treballem conjuntament amb clients i col·laboradors per determinar el correcte límit operacional de l’anàlisis de la petjada de carboni, des de l’activitat més senzilla fins a l’anàlisi de les emissions de GEH del cicle de vida d’un producte. Hem desenvolupat eines pròpies, implantades en línia i accessibles als clients, que permeten elaborar amplis sondeigs.

 


e)mission pot elaborar estudis d’emissions en els següents sectors:

 

 • Companyies, industries, institucions i altres organitzacions

 

 • Productes i serveis

 

 • Esdeveniments i activitats

 

 • Llars i individus

Reducció

El nostre objectiu és reduir la petjada en carboni dels nostres clients per mitjà d’una estratègia de reducció de carboni. e)mission ajuda a establir els objectius per a reduir les emissions i, en conseqüència, reduir la petjada en carboni. En la majoria d’organitzacions les emissions estan directament lligades al consum d’energia (elèctrica i combustibles), per això reduir les emissions implica, també, una reducció del consum d’energia i a la vegada un estalvi econòmic.

 
e)mission ofereix consells en eficiència energètica i en reducció d’emissions tenint en consideració les bones pràctiques de tot el món:

 

 • Crear un conjunt de directrius simples per a les organitzacions i els seus treballadors per aprendre a reduir emissions;

 

 • Crear un conjunt de recomanacions adaptades a cada cas, basades en els resultats d'un inventari realitzat prèviament, per aconseguir possibles estalvis;

 

 • Per a companyies i organitzacions (privades o públiques) amb grans instal·lacions o amb molta intensitat energètica, és aconsellable fer una auditoria  energètica, tot i que sovint ja és obligatòria per llei. Es disposa  d’un equip d’experts per a la realització d’auditories energètiques, especialment adreçades a clients compromesos amb el consum d’energia i el potencial de reducció d’emissions, sense discriminar el tipus d’empresa (industria, serveis, entitats públiques).

 

El resultat: una manera clara i simple per als nostres clients d'implementar una estratègia per reduir la petjada en carboni  i al mateix temps obtenir un estalvi econòmic.

Compensació d'emissions

Per compensar l’impacte en el canvi climàtic, e)mission proporciona als clients crèdits de reducció d’emissions de gran qualitat amb la finalitat d’igualar el nivell de la petjada en carboni. Aquest tercer pas és un indicador corporatiu i de responsabilitat social que cada cop més les organitzacions tiren endavant, ja sigui per decisió pròpia o per pressió de l'entorn.


e)mission treballa amb el seus clients per compensar, les emissions que no es poden evitar. Per fer-ho es porten a terme dues accions:

 

 • Calcular el nivell d’emissions que es vol compensar;
 • Subministrar crèdits de carboni certificats per compensar aquestes emissions.

 

e)mission realitza la compensació d'emissions a través de la compra de crèdits de carboni de màxima qualitat procedents de projectes de reducció d’emissions. Les reduccions d’emissions verificades (VERs) que generen els crèdits de carboni són auditades per una tercera part, per tant, treballant amb e)mission es garanteix que la compensació d'emissions s’ha realitzat.

Comunicació

Us ajudem a comunicar als grups d'interès les actuacions que porteu a terme per fer front al canvi climàtic.


e)mission ofereix un sistema de certificació únic als seus clients per comunicar les accions preses per actuar contra el canvi climàtic; e)mission neutral certified i e)mission certified, que a la vegada també proporcionen un ampli ventall de serveis en comunicació a les organització, atès que es compte amb un ampli equip d’experts en les següents àrees:

 

 • Publicitat
 • Disseny
 • Màrqueting
 • Comunicació
 • Responsabilitat Social

    


Aquest equip d’experts assessora a les organitzacions que desitgen un enfocament especial en la comunicació de les accions o per desenvolupar campanyes o programes innovadors.

Notícies i Destacats

Veure-ho tot

Vota en la nostra enquesta


 • Com haurien les organitzacions d’adaptar les seves estratègies de gestió del carboni en època de crisis econòmica?
 • Votar i veure els resultats